نمونه از ابتکارات جالب که به کمک قاشق یکبارمصرف همراه یک بطری نوشابه ، لوستری به این زیبایی درست کرده اند.

تصویر بسیار واضح و گویاست.