معلم و خلاقیت و پویایی در عرصه فرهنگ

درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آورد چرخ نیلوفری را

آیا در قرآن درباره ابتکار و خلاقیت و نوآوری آیاتی وجود دارد؟ آیا حدیث و روایاتی

دین اسلام دینِ همه دورانهاست وذات این دین اقتضای پویائی وابتکار ونو آوری وخلاقیت دارد,زیرا اصول کلی ثابتی دارد همراه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید
خرداد 95
1 پست
خرداد 94
1 پست
خرداد 93
15 پست