آیا در قرآن درباره ابتکار و خلاقیت و نوآوری آیاتی وجود دارد؟ آیا حدیث و روایاتی

دین اسلام دینِ همه دورانهاست وذات این دین اقتضای پویائی وابتکار ونو آوری وخلاقیت دارد,زیرا اصول کلی ثابتی دارد همراه با مکانیسمی که در همه زمانها به نیازهای متغیر پاسخ میدهد,وآن مکانیسم اجتهاد است که اصول اسلام را با مسائل متغیر تطبیق می دهدومسائل جدید را از درون اصول بیرون می کشد.(تطبیق فروع بر اصول)
وجود اجتهاد در اسلام, شاهدی بر به رسمیت شناختن خلاقیت ونو آوری در اسلام است,زیرا اجتهاد نهایت تلاش وکوشش یک فرد است برای پاسخگوئی به همه مسائل ونیازهای متغیر در هر عصر وزمان.
تشویق به علم ودانش وسفارش به تعقل وتدبر وتفکر در آیات الهی حکایت از روحیه تحول گرائی ونو آوری دارد.
قرآن کریم دستور می دهد:«واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم..»در مقام مبارزه با کافران,خود را مهیا کنید وتاآن حدکه بتوانید از آذوقه وتسلیحات وآلات جنگی واسبان سواری برای تهدید دشمنان خدا ودشمنان خودتان کاملا مهیا سازید.(انفال 60)قرآن ما را امر کرده که خود را مجهز کنیم ولی آیا معنایش آنست که مانند زمان قدیم اسب وشمشیر فراهم کنیم یا اینکه وظیفه ما نیرومند شدن وتدارک نیرو است متناسب با شرائط زمانه؟بدیهی است که نوع وسیله را بعهده ما گذاشته که مناسب با اقتضائات زمانه خود را نیرومند کنیم( ما استطعتم)در حدی که برای ما مقدور است.واین آیه زمینه خلاقیت ونو آوری را در عرصه نیروی دفاعی,به ما یاد آور می شود ,که نهایت سعی وکوشش را در بدست آوردن وسائل دفاعی در برابر دشمن بکار ببندیم وتکنولوژی روز دنیا را در امور نظامی فراهم نمائیم تا دشمنان جرئت تعرض به ما را نداشته باشند.
در روایات ما هم آمده که هرکس دو روزش مساوی باشد مغبون وزیانکار است واگر روز بعدش بدتر از روز قبل باشد ملعون است.
این موضوع نشانه آنست که مؤمن دائماً باید در حال نو آوری باشد وایستائی ودر جا زدن را کنار بگذارد.

نوآوری وخلاقیت در اسلام استمرار دارد تا زمانی که به عصر ظهور بر سیم که در آن زمان علم ودانش به اوج شکوفائی خود می رسد,وتاکید بر اینکه علم ودانش در آن زمان شکوفا می شود دلیل بر این است که در اسلام به خلاقیت وابتکار توجه زیادی شده است.
.شکوفایی علم و دانش :
یکی دیگر از ویژگی‌های حکومت مهدی، توسعه و گسترش علم و دانش است. پیشرفت‌های علمی آن عصر در حد تصور نیست. طبق فرمایش امام صادق(ع)علم و دانش 27 حرف است. همه علوم و فنونی که پیامبران به جامعه‌ بشری عرضه داشته‌اند، فقط دو حرف آن بوده و بشر با تمام تلاش و پیشرفت علمی تنها توانسته همین دو حرف را بشناسد، امام بعد از ظهور، 25 حرف دیگر آشکار می‌گرداند و آن حضرت دو حرف دیگر را به آن ضمیمه می‌کند و تمامی 27 حرف را در میان مردم منتشر می‌کند.
امام علی(ع)می‌فرماید:
هیچ علمی نیست، مگر این‌که آن را می‌گشایم و هیچ سری نیست، مگر این‌که قائم ما به آن پایان می‌دهد.
در حدیث دیگر آمده است:
در زمان قیام قائم، علم و دانش چنان به بشر ارزانی می‌شود و دروازه‌های حکمت به روی مردم گشوده می‌گردد که زنان در خانه از احکام الهی آگاهی کامل دارند و طبق کتاب خدا و سنت رسول‌الله در میان مردم حکم می‌کنند.
کارگزاران حضرت در اقصی‌نقاط عالم با امداد‌های الهی، بر اساس علم و آگاهی و عدالت‌محوری حکومت می‌کنند؛
ان المومن فی زمان القائم و هو باالمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المغرب یری اخاه الذی باالمشرق؛ اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع عقولهم و کملت به احلامه در زمان ظهور حضرت، عقل انسان‌ها به برکت وجود ایشان کامل می‌گردد و انسان‌های مشرق‌زمین، ازحال انسان‌های مغرب‌زمین اطلاع و آگاهی کامل دارند و آنها را می‌بینند و از حالشان اطلاع دارند، روابط بین شرق و غرب بر اساس برادری و اخوت اسلامی است. دیگر از جنگ و برخورد فرهنگ‌ها و تمدن‌ها خبری نخواهد بود و بر جامعه بشری فرهنگ واحد حکومت می‌کند و شهروندان همه یک‌سانند.

منبع /http://www.porseshkadeh.com/question/24385

 

 

 

/ 0 نظر / 54 بازدید