جشنواره جابربن حیان

 

پروژه ی علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادی یا گروهی دانش‌آموزان درباره‌ی یک موضوع معین که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی، کار یک دانشمند را انجام می دهند و نگرش ها و مهارت های علمی او را پیدا می‌کنند.

 یعنی دانش‌آموزان سعی می‌کنند به دقت مشاهده کنند، سؤال بپرسند، جمع آوری اطلاعات کنند، فرضیه بسازند، آزمایش کنند و نتایج کار علمی خود را جمع بندی و ارائه نمایند. انجام تحقیق و پژوهش در دوران کودکی باعث بروز نوآوری و خلاقیت در آینده می‌شود.این روش آموزش باعث می‌شود تا دانش‌آموزانی با مهارت‌های بالا در پژوهش و تحقیق داشته باشیم.

 به منظور پویایی نظام آموزش و پرورش از طریق نهادینه کردن تحقیق و پژوهش و نیز تقویت حس کنجکاوی و اشتیاق به تحصیل در دانش آموزان دوره ابتدایی، پرورش قدرت تفکر و حل مسئله و ... طرح پروژه های علمی جشنواره جابربن حیان مطرح گردید. این جشنواره با هدف ارائه آموزش‌های پژوهش‌محور و کسب مهارت‌های زندگی و نیز شناسایی استعدادهای کار و کارآفرینی برپا شده است.  دانش‌آموزان در این طرح‏‌ها با مراحل مختلف فرضیه‌سازی، جمع‌بندی و دسته‌بندی اطلاعات، پیش‌بینی و حدس نزدیک به واقعیت، دقت و نکته‌سنجی را می‌آموزند. خلاقیت و نوآوری با دیدن مسائل و مشاهده واقعیت‌‌ها به وجود می‌آید که ابتدا تنها یک نظریه است ولی با تقویت این نظریه و عملی کردن آن، نوآوری به دست می‌آید. نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی در این‌گونه جشنواره‌ها در کشور شناسایی می‌شوند که منجر به اختراع یک تکنولوژی و فن‌آوری می‌شود. مطالب به دست آمده در تحقیق به دانش و آگاهی دانش‌آموزان عمق می‌بخشد و اطلاعات و محفوظات را کاربردی می‌کند و به دانش‌آموز می‌آموزد که چگونه آنچه را به صورت نظری آموخته است، به صورت عملی به کار گیرد. بنیانگذار جشنواره جابربن حیان جناب آقای خسروی مسئول گروه های آموزشی دفتر آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش که به حق ایشان را می توان امیرکبیر گروه های آموزشی نامید .

/ 0 نظر / 19 بازدید