# پیشرفت

آیا در قرآن درباره ابتکار و خلاقیت و نوآوری آیاتی وجود دارد؟ آیا حدیث و روایاتی

دین اسلام دینِ همه دورانهاست وذات این دین اقتضای پویائی وابتکار ونو آوری وخلاقیت دارد,زیرا اصول کلی ثابتی دارد همراه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید